Vivek Vihar Residents AssociationPRESIDENT

Anand Goel(A-172)

GENERAL SECRETARY

Shiv Kumar Gupta(C-320)

Founder Member

Manohar Lal Wadhana (B-183)

PATRONS

 • Shiv Bhagwan Saraogi(D-323)
 • Ch. Narender Bassoya (A-13)
 • Rajinder Garg(B-67)
 • Satya Narayan Mittal(C-121)
 • VICE PRESIDENT

 • Arvind Agarwal(A-38)
 • Naresh Garg(B-60)
 • Bharat Panchal(C-148)
 • Rajesh Dalmia(D-26)
 • PRACHAR MANTRI

  Dayanand Sharma(C-59)
 • TREASURER

  Pankaj Mittal(A-19)
 • SECRETARY

  Nirmal Gupta(D-228)
 • JOINT SECRETARY

  Praveen Mahana(B-45)
 • JOINT SECRETARY

  Sandeep Wadhwa (B-183)
 • LEGAL ADVISOR

  Mukesh Ahuja(D-260)
 • SANGTHAN MANTRI

  Nalin Sethi(D-299)
 • SANGTHAN MANTRI

  Jagdeep Singh Bhatia (A-146)
 • CHIEF ADVISOR

 • Dinesh Gupta(C-58)
 • Anil Pitti(C-179)
 • Ashok Garg(B-168)
 • D.C. Jain(D-144)
 • Babu Lal Dugar (B-200)
 • Mukesh Aggarwal (C-211)
 • Anil Kansal (C-268)